Policealna Szkoła Zawodowa

Informacje o kierunku
Zawód:Technik administracji
Kwalifikacje: K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)
Podbudowa programowa:
do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol 334306

Informacje o kierunku

Zawód: technik BHP

Kwalifikacja: K1Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)
Podbudowa programowa:
do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 325509

Informacje o kierunku
Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kwalifikacje: K1 – Ochrona osób i mienia (Z.3.)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 541315

Informacje o kierunku:

Zawód: technik turystyki wiejskiej

Kwalifikacje:           

K1 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (T.7.)

K2 – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (T.8.)

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Informacje o kierunku
Zawód: Opiekun osoby starszej
Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej (Z.7.)

Informacje o kierunku
Zawód: Opiekun w domu pomocy społecznej
Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczo - wspierających osobie podopiecznej (Z.6.)

Podbudowa programowa:
do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.