Policealna Szkoła Zawodowa

Informacje o kierunku
Zawód:Technik administracji
Kwalifikacje: K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (EKA.01.)
Podbudowa programowa:
do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MEN, symbol 334306

Informacje o kierunku

Zawód: technik BHP

Kwalifikacja: K1Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (BPO.01)
Podbudowa programowa:
do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich, nie wymagamy matury.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MEN, symbol: 325509

Informacje o kierunku
Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kwalifikacje: K1 – Ochrona osób i mienia (MS.03)
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MEN, symbol: 541315

Informacje o kierunku:

Zawód: technik turystyki wiejskiej

Kwalifikacje:           

K 1 – Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich (TG.08)

K 2 – Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego (TG.09)

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.