Informacje o kierunku
Zawód: Dietetyk
Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Jednoroczna "Edukator" realizuje autorski program Centrum Kształcenia „Edukator”, numer zawodu według Klasyfikacji Zawodów i Specjalności 322001.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 10 miesięcy.
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy wydaniem dyplomu ukończenia szkoły Centrum Kształcenia „Edukator”.

Rekrutacja
Na kierunek dietetyk, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,

  • 2 zdjęcia,

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku dietetyk,

  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły,

  • ksera dowodu osobistego.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku dietetyk należy: przygotowywanie różnego typu jadłospisów, zarówno dla ludzi chorych, jak i zdrowych. Dietetyk zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia oraz na zlecenie lekarza opracowuje receptury różnych diet dla dzieci i dorosłych, prowadzi oraz nadzoruje wszystkie elementy produkcji, tj. instruktaż pracowników, nadzór nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów przygotowywania potraw. Absolwent kierunku dietetyk przeprowadza kontrolę jakości zarówno organoleptyczną, jak i laboratoryjną stosowanych surowców i warunków ich przechowywania. Dietetyk prowadzi dokumentację rozliczeniową produkcji, która dotyczy przede wszystkim ilości wyprodukowanych potraw oraz ich wartości kalorycznej. Dietetyk dba o prawidłowe i racjonalne żywienie, szczególnie w czasie choroby i w specjalnych stanach organizmu ludzkiego.


Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Jednorocznej "Edukator", po ukończeniu kierunku dietetyk, mogą być zatrudnieni w placówkach żywienia zbiorowego, takich jak szpitale, sanatoria czy zakłady przemysłu spożywczego. Absolwenci kierunku dietetyk mogą również podjąć pracę w ośrodkach zdrowia, jak i w gastronomii bądź otworzyć własną praktykę.

 

więcej