Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to propozycja dla osób, które rozumieją jakie znaczenie ma w dzisiejszych czasach wykształcenie średnie oraz matura. Dzięki możliwości ukończenia szkoły średniej oraz przystąpienia do egzaminu dojrzałości otwarta zostaje droga na studia wyższe lub do rozwoju dalszej kariery zawodowej w ramach szkół policealnych.

 

W liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, nauka trwa 3 lata tj. 6 semestrów, lub 2 lata po szkole zawodowej.

 • bez egzaminów wstępnych i wpisowego,
 • nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i są całkowicie za darmo! (brak opłat za wpisowe, czesne, wydanie zaświadczeń, świadectw, legitymacji, itp.,
 • realizujemy program MEN,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa raz w miesiącu),
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS,
 • wystawiamy legitymacje szkolne dające uprawnienia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,
 • wszystkie egzaminy odbywają się na miejscu w szkole.

Naukę w Liceum ogólnokształcącym dla dorosłych może kontynuować: absolwent gimnazjum, szkoły podstawowej lub absolwent Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Dla absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nauka trwa 2 lata. Zajęcia przeznaczone są na przygotowanie słuchacza do uzyskania wykształcenia średniego i matury.

Rekrutacja:
Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Edukator" kandydat składa w sekretariacie szkoły, następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, 
 • 2 zdjęcia,
 • dane z dowodu osobistego,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Kadra:
Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem, sympatyczni, życzliwi i mil, co gwarantuje, że przygotowanie się do nowej matury nie sprawi nikomu problemu

Plan nauczania:

 

Lp.

 

 

Przedmioty w zakresie podstawowym

 

1.

Język polski

2.

Język obcy nowożytny

3.

Historia

4.

Wiedza o społeczeństwie

5.

Podstawy przedsiębiorczości

6.

Geografia

7.

Biologia

8.

Chemia

9.

Fizyka

10.

Matematyka

11.

Informatyka