Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy RL.03: Prowadzenie produkcji rolniczej,  rekrutacja co miesiąc 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy RL.16:  Organizacja i nadzorowanie  produkcji rolniczej, rekrutacja co miesiąc

Kurs ten jest przydatny w przypadku zakupu gruntów rolnych oraz ubiegania się o pozyskanie środków unijnych.

RL.03 : Koszt: 150 zł. miesięcznie, czas trwania 9 miesięcy.

RL.16: Koszt: 150 zł. miesięcznie + 200 zł. egzamin zawodowy, czas trwania 6 miesięcy.

Nowa edycja kursu RL.03: październik 2020

Nowa edycja kursu RL.16: październik 2020.

Forma: on-line

Kurs organizowany jest od podstaw, czyli osoby nie mające styczności z rolnictwem są przygotowane do pozytywnego zaliczenia egzaminu państwowego.

Kurs spełnia wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 14.07.2015 r., poz. 982) a także daje kwalifikacje rolnicze potrzebne do nabycia ziemi.

Nabywcą ziemi od 1 maja 2016 będzie mógł być tylko rolnik indywidualny. W rozumieniu ustawy jest to osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Osoba, która uzyska zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego.

Ukończenie kursu  umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,  odbywa się w siedzibie szkoły. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Zawód: technik rolnik podzielony jest na 2 kwalifikacje:

  • Prowadzenie produkcji rolniczej RL.03 ( zapisy od października  2020 r) 

Dokumenty wymagane przy zapisaniu się na kurs RL.03:

1. świadectwo ukończenia szkoły

2. zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań uczestnictwa w KKZ 

3. podanie o przyjęcie na KKZ pobierz

4. prawo jazdy kategorii B i praktyczna umiejętność jazdy ciągnikiem rolniczym

5. dane z dowodu osobistego

  • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej RL.16 ( zapisy od października 2020 r )

Dokumenty wymagane przy zapisaniu się na kurs RL.16: 
1. świadectwo ukończonej szkoły
2. zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań uczestnictwa w KKZ w zawodzie Rolnik
3. podanie o przyjęcie na KKZ
podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy.pdf
4. dane z dowodu osobistego

 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.