Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04 ( wcześniej RL.03): Prowadzenie produkcji rolniczej,  rekrutacja co miesiąc 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.10 ( wcześniej RL.16):  Organizacja i nadzorowanie  produkcji rolniczej, rekrutacja co miesiąc

Kurs ten jest przydatny w przypadku zakupu gruntów rolnych oraz ubiegania się o pozyskanie środków unijnych.

ROL.04 : Koszt: 150 zł. miesięcznie + egzamin praktyczny 200 zł., egzamin pisemny 100 zł., czas trwania 9 miesięcy.

ROL.10: Koszt: 150 zł. miesięcznie + 200 zł. egzamin zawodowy, czas trwania 6 miesięcy.

Nowa edycja kursu ROL.04: październik 2021

Nowa edycja kursu ROL.10: październik 2021.

Forma: on-line   

 On-line można ćwiczyć do egzaminów: https://www.testy.egzaminzawodowy.info

Kurs organizowany jest od podstaw, czyli osoby nie mające styczności z rolnictwem są przygotowane do pozytywnego zaliczenia egzaminu zawodowego.

Kurs spełnia wymagania ujęte w Rozporządzeniu MEN z dnia 15.02.2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, z dnia 16.05.2021 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.20214 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.


Nabywcą ziemi od 1 maja 2016 będzie mógł być tylko rolnik indywidualny. W rozumieniu ustawy jest to osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze.

Osoba, która uzyska zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ukończenie kursu  umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,  odbywa się w siedzibie szkoły. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Zawód: technik rolnik podzielony jest na 2 kwalifikacje:

  • Prowadzenie produkcji rolniczej ROL.04 ( zapisy od stycznia  2021 r) 

Dokumenty wymagane przy zapisaniu się na kurs ROL.04:

1. świadectwo ukończenia szkoły

2. zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań uczestnictwa w KKZ 

3. podanie o przyjęcie na KKZ pobierz

4. prawo jazdy kategorii B i praktyczna umiejętność jazdy ciągnikiem rolniczym

5. dane z dowodu osobistego

  • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej ROL.10 ( zapisy od stycznia 2021 r )

Dokumenty wymagane przy zapisaniu się na kurs ROL.10: 
1. świadectwo ukończonej szkoły
2. zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań uczestnictwa w KKZ w zawodzie Rolnik
3. podanie o przyjęcie na KKZ
podanie_kwalifikacyjny_kurs_zawodowy.pdf
4. dane z dowodu osobistego

 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.