Kurs przygotowujący do egzaminów zawodowych ROL.04 ( wcześniej RL.03): Prowadzenie produkcji rolniczej,  rekrutacja co miesiąc 

 Kurs przygotowujący do egzaminów zawodowych ROL.10 ( wcześniej RL.16):  Organizacja i nadzorowanie  produkcji rolniczej, rekrutacja co miesiąc

Zdawalność 100%.

Kurs ten jest przydatny w przypadku zakupu gruntów rolnych oraz ubiegania się o pozyskanie środków unijnych.

ROL.04 : Koszt: 150 zł. miesięcznie + opłata za egzaminy zawodowe, czas trwania 9 miesięcy. 

ROL.10: Koszt: 150 zł. miesięcznie + opłata za egzaminy zawodowe, czas trwania 6 miesięcy.

Osoby, które zapisują się na dwie kwalifikacje na raz mogą skorzystać z rabatu 20%. 

Nowa edycja kursu ROL.04: marzec 2023

Nowa edycja kursu ROL.10: marzec 2023.

Forma: on-line   

 On-line można ćwiczyć do egzaminów: https://www.testy.egzaminzawodowy.info

Kurs organizowany jest od podstaw, czyli osoby nie mające styczności z rolnictwem są przygotowane do pozytywnego zaliczenia egzaminu zawodowego.

Kurs spełnia wymagania ujęte w Rozporządzeniu MEN z dnia 15.02.2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego, Rozporządzeniem MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, z dnia 16.05.2021 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.20214 w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.


Nabywcą ziemi od 1 maja 2016 będzie mógł być tylko rolnik indywidualny. W rozumieniu ustawy jest to osoba posiadająca kwalifikacje rolnicze.

Osoba, która uzyska zaliczenie kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ukończenie kursu  umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin przeprowadzany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną,  odbywa się w siedzibie szkoły. Osoba, która zda egzamin otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

Zawód: technik rolnik ( symbol cyfrowy 314207) podzielony jest na 2 kwalifikacje:

  • Prowadzenie produkcji rolniczej ROL.04  

Dokumenty wymagane przy zapisaniu się na kurs ROL.04:

1. świadectwo ukończenia szkoły

2. zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań uczestnictwa w kursie 

3. podanie o przyjęcie na kurs pobierz

4. prawo jazdy kategorii B i praktyczna umiejętność jazdy ciągnikiem rolniczym

5. dane z dowodu osobistego

  • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej ROL.10 

Dokumenty wymagane przy zapisaniu się na kurs ROL.10: 
1. świadectwo ukończonej szkoły
2. zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań uczestnictwa w kursie w zawodzie Rolnik
3. podanie o przyjęcie na kurs
  pobierz
4. dane z dowodu osobistego

 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.