KURSY

 Kurs przygotowujący do egzaminów zawodowych ROL.04 ( wcześniej RL.03): Prowadzenie produkcji rolniczej,  rekrutacja co miesiąc 

 Kurs przygotowujący do egzaminów zawodowych ROL.10 ( wcześniej RL.16):  Organizacja i nadzorowanie  produkcji rolniczej, rekrutacja co miesiąc

Zdawalność 100%.

Kurs ten jest przydatny w przypadku zakupu gruntów rolnych oraz ubiegania się o pozyskanie środków unijnych.