KURSY

Od lipca zaczęła się nowa edycja kursu. Można się jeszcze zapisać.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:

TECHNIK ROLNIK: Organizacja i nadzorowanie  produkcji rolniczej R.16 

Wyniki egzaminu zawodowego: 25.08.2017

Kurs ten jest przydatny w przypadku zakupu gruntów rolnych oraz ubiegania się o pozyskanie środków unijnych.

Liczba godzin: 56 godzin lekcyjnych

Cena szkolenia: 600,00 zł ( 10-15 osób) *

* możliwe bonifikaty