KURSY

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.04 ( wcześniej RL.03): Prowadzenie produkcji rolniczej,  rekrutacja co miesiąc 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy ROL.10 ( wcześniej RL.16):  Organizacja i nadzorowanie  produkcji rolniczej, rekrutacja co miesiąc

Kurs ten jest przydatny w przypadku zakupu gruntów rolnych oraz ubiegania się o pozyskanie środków unijnych.