KURSY

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.3 zapisy od lipca 2018 r 

TECHNIK ROLNIK: R.3 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

kontynuacja: R.16 Organizacja i nadzorowanie  produkcji rolniczej 

Kurs ten jest przydatny w przypadku zakupu gruntów rolnych oraz ubiegania się o pozyskanie środków unijnych.

Informacje o kierunku:

Zawód: Detektyw prywatny

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich

Liczba godzin: 56 godzin lekcyjnych

Cena szkolenia: 600,00 zł ( 10-15 osób) *

* możliwe bonifikaty