KURSY

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.03: Prowadzenie produkcji rolniczej,  rekrutacja co miesiąc 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.16:  Organizacja i nadzorowanie  produkcji rolniczej, rekrutacja co miesiąc

Kurs ten jest przydatny w przypadku zakupu gruntów rolnych oraz ubiegania się o pozyskanie środków unijnych.

Informacje o kierunku:

Zawód: Detektyw prywatny

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich