KURSY

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.3: Prowadzenie produkcji rolniczej, zapisy od listopada  2018 r 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.16:  Organizacja i nadzorowanie  produkcji rolniczej, zapisy od listopada 2018 r.

Kurs ten jest przydatny w przypadku zakupu gruntów rolnych oraz ubiegania się o pozyskanie środków unijnych.

Informacje o kierunku:

Zawód: Detektyw prywatny

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich