KURSY

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: nowa edycja kursu od grudnia 2017 r

TECHNIK ROLNIK: Organizacja i nadzorowanie  produkcji rolniczej R.16 

Egzamin zawodowy: 10-11.01.2018

Kurs ten jest przydatny w przypadku zakupu gruntów rolnych oraz ubiegania się o pozyskanie środków unijnych.

Liczba godzin: 56 godzin lekcyjnych

Cena szkolenia: 600,00 zł ( 10-15 osób) *

* możliwe bonifikaty