Bezpłatne Gimnazjum dla Dorosłych Edukator  w Kielcach jest propozycją dla osób które ukończyły sześcioklasową szkołę podstawową  i marzą o zdobyciu dalszego wykształcenia. Dajemy taką możliwość bez konieczności rezygnowania z pracy zawodowej oraz codziennych obowiązków!

 

Nauka w gimnazjum trwa  3 lata (6 semestrów) i zakończona jest egzaminem gimnazjalnym.

 • bez egzaminów wstępnych i wpisowego,
 • nasze szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych i są całkowicie za darmo! (brak opłat za wpisowe, czesne, wydanie zaświadczeń, świadectw, legitymacji, itp.,
 • realizujemy program MEN,
 • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela, dwa raz w miesiącu),
 • wydajemy zaświadczenia do ZUS, KRUS,
 • wystawiamy legitymacje szkolne dające uprawnienia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu,
 • wszystkie egzaminy odbywają się na miejscu w szkole.

Naukę w gimnazjum może podjąć osoba, która:

 • przed rozpoczęciem nauki ukończyła / ukończy 16 lat
 • ukończyła szkołę podstawową 6-klasową lub ukończyła 6 klasę w 8-klasowej szkole podstawowej (przed 1999 r.) lub ukończyła I, II klasę gimnazjum
 • w specyficznych wypadkach wymienionych w rozporządzeniu Ministra właściwego do spraw oświaty od 15 roku życia, np. : wychowankowie OHP (Ochotniczych Hufców Pracy)

Rekrutacja:
Do Gimnazjum dla Dorosłych "Edukator" kandydat składa w sekretariacie szkoły, następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, 
 • 2 zdjęcia,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły
 • dane z dowodu osobistego.


Kadra:
Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele z wieloletnim stażem, co gwarantuje, że przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego nie sprawi nikomu problemu.