Szkoły dla dorosłych "EDUKATOR" mają uprawnienia szkół publicznych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kielcach DECYZJĄ Nr 14 z dnia 11.08.2011 roku otrzymało uprawnienia szkoły publicznej z dniem 1 września 2011 roku.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Kielcach DECYZJĄ Nr 16 z dnia 11.08.2011 roku otrzymała uprawnienia szkoły publicznej z dniem 1 września 2011 roku.

Nauka w liceum i na kierunkach dwuletnich szkoły policealnej jest całkowicie za darmo.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" - szkoła bezpłatna - jest szkołą czteroletnią od września 2020 r. dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów. Przyjmujemy na wszystkie semestry, zaliczamy semestry ukończone w innych szkołach. Trzyletnie liceum "wygasa": od września 2020 r. jest tylko klasa 2 i 3, od września 2021 r. tylko klasa 3.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Kielcach - szkoła bezpłatna, nauka trwa 2 lata ( 4 semestry); na kierunku BHP nauka trwa 3 semestry. Przyjmujemy zapisy na kierunki: technik administracji , technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik BHP.