Proszę sprawdzać plany przed każdym zjazdem w strefie słuchacza.

                                                                                                                

Szkoły dla dorosłych EDUKATOR mają uprawnienia szkół publicznych

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" w Kielcach DECYZJĄ Nr 14 z dnia 11.08.2011 roku otrzymało uprawnienia szkoły publicznej z dniem 1 września 2011 roku.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Kielcach DECYZJĄ Nr 16 z dnia 11.08.2011 roku otrzymała uprawnienia szkoły publicznej z dniem 1 września 2011 roku.

Gimnazjum dla Dorosłych "Edukator" w Kielcach DECYZJĄ Nr 21 z dnia 25.08.2016 roku otrzymało uprawnienia szkoły publicznej z dniem 1 września 2016 roku - od 1 września 2019 przestało istnieć ( wygasło).

Nauka w liceum i na kierunkach dwuletnich jest całkowicie za darmo.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Edukator" - szkoła bezpłatna - jest szkołą trzyletnią dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów; dwuletnią dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych. Przyjmujemy na wszystkie semestry, zaliczamy semestry ukończone w innych szkołach.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" w Kielcach - szkoła bezpłatna, nauka trwa 2 lata ( 4 semestry); na kierunku BHP nauka trwa 3 semestry. Przyjmujemy zapisy na kierunki: technik administracji , technik ochrony fizycznej osób i mienia.

Jednoroczna Policealna Szkoła Zawodowa - wszystkie kierunki płatne. Najczęściej otwierany kierunek to DIETETYKA - trwa 10 miesięcy, odpłatność wynosi 150 zł./miesiąc.