Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

UWAGA! Osoby, które przerwały naukę i nie ukończyły szkoły średniej mają ostatnią szansę na ukończenie trzyletniego liceum.      W tym roku szkolnym po raz ostatni jest 5 i 6 semestr trzyletniego liceum.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022 r. - pobierz

Sekretariat szkół EDUKATOR czynny od godz. 09:00 do 16:00 od wtorku do piątku i w dni zjazdów.

Harmonogram zjazdów na rok szkolny 2021/22: pobierz

Do końca października trwa nabór do liceum i do Policealnej Szkoły Zawodowej na  technika BHP.

Regulamin promocji: ZAPROŚ 2 ZNAJOMYCH....

Zaliczamy semestry ukończone wcześniej.

UWAGA! Co miesiąc jest nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy: technik rolnik. Kurs odbywa się metodą online , można się zapisywać!

 R0L. 04 ( do stycznia 2021 RL.03) Prowadzenie produkcji rolniczej

 R0L. 10 ( do stycznia 2021 RL.16)  Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej       

 podanie do pobrania

RODO      

Przypominam warunki przystąpienia do egzaminów końcowych:

1)  minimum 50% frekwencji na zajęciach.

 2) oddane prace kontrolne  ocenione pozytywnie.

  Egzaminy pisemne i ustne są z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki. Z pozostałych przedmiotów tylko egzaminy ustne.

 Powodzenia.