Uwaga! Poprawka matury: 20.08.2019 r o godz. 09:00 w siedzibie szkoły: ul. Jagiellońska 90.

UWAGA! Co miesiąc jest nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy:   

 R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej

 R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej       

 podanie do pobrania

RODO      

Przypominam warunki przystąpienia do egzaminów końcowych:

1)  minimum 50% frekwencji na zajęciach.

 2) oddane prace kontrolne  ocenione pozytywnie.

  Egzaminy pisemne i ustne są z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki. Z pozostałych przedmiotów tylko egzaminy ustne.

 Powodzenia.