UWAGA! Chemię i przyrodę będzie można zaliczyć w niedzielę 10.02.2019 r.

W strefie słuchacza zamieszczone są nowe plany.

Sesja poprawkowa odbędzie się na zjazdach w lutym. Kto nie zaliczy semestru w lutym zostanie skreślony z listy.

 

Rok szkolny 2018/19 to ostatnia szansa na ukończenie gimnazjum!

UWAGA! Co miesiąc jest nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy R.3 PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

i R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej        podanie do pobrania

RODO      

Przypominam warunki przystąpienia do egzaminów końcowych:

1)  minimum 50% frekwencji na zajęciach.

 2) oddane prace kontrolne  ocenione pozytywnie.

  Egzaminy pisemne i ustne są z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki. Z pozostałych przedmiotów tylko egzaminy ustne.

 Powodzenia.